Главная

Новости

Кобели

Суки

Щенки

Наши легендарные предки

Видео

Полезные статьи

Форум

Контакты

Питомник Кара Келе

Бой Акгуш - Бабур

Бой Акгуш - Барбос

Бой Акгуш - Карагез

Бой Гарахан,финалы Кёр-Гонурджа,Йлдыз

Бой Гарахан - Мары Гаплан

Бой Авулы - Тахмет

Бой Гарахан - Хан Гаплан

Бой Кер - Аптар

Бой Кер - Пелен; Гомурджа - Орлан